How can I test the performance of the Tilaa network?

You can do a ping test / traceroute to www.tilaa.com. To get an indication of the network speed you can do a speedtest (be sure to select the Tilaa B.V. speedtest node in the Netherlands).

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.